​Östervärns Express AB

Stenyxegatan 34
213 76 Malmö

Tel: 040- 22 40 70 (reservnummer 0708-805 000)

Fax: 040- 22 00 77

info@ostervarnsexpress.se

Transportförsäkringar

Bohagsflytt

När du anlitar oss som flyttfirma, tillämpar vi Bohag 2010, Allmänna bestämmelser för bohagsflyttning som fastställts efter överenskommelse mellan Sveriges Åkeriföretag (SÅ) och Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF) samt Konsumentverket. Enligt bestämmelserna är vi ansvariga för hela uppdraget även om någon annan, på vårt uppdrag, genomför hela eller delar av flyttuppdraget.

Vi ger er ett skriftligt avtal där pris och arbetets omfattning beskrivs. Du får en kopia på avtalet innan arbetet påbörjas. Vi tar tillvara dina intressen genom att utföra uppdraget på ett fackmannamässigt sätt och vårda flyttgodset och annan egendom. Vi ersätta skador och förluster. Däremot tar vi inte hänsyn till affektionsvärdet.

Vi ger klara besked om vilka begränsningar som gäller, till exempel vilka saker som inte ingår i uppdraget. För dig som flyttar gäller det att upplysa oss om sådant som har betydelse för att uppdraget ska kunna utföras på ett så bra sätt som möjligt.

Om vi under arbetets gång behöver göra saker som inte ingår i avtalet berättar vi det för dig och frågar om du vill ha arbetet utfört. Du har möjlighet att avbeställa flyttjänsten kostnadsfritt fram till 15 dagar före flytten. Avbeställer du senare finns en fastställd nivå för hur mycket du ska betala. Om du avbeställer på grund av sjukdom (styrkt med läkarintyg) blir du inte ersättningsskyldig.

Kontorsflytt

Om något skada sker under flytten gäller det att få ny kontorsutrustning på plats så snabbt som möjligt. Våra kontakter med försäkringsbolaget garanterar dig snabb hjälp i dessa frågor. Vi har heltäckande försäkring upp till 10 000 000 sek. Vid behov hjälper vi dig även med en tilläggsförsäkring. I övrigt gäller samma bestämmelser som Bohag 2010, se de allmänna bestämmelserna i detalj nedan.

Östervärns Express förbehåller sig rättigheten att göra en kreditkontroll för kunder med kredit tid.​

OM OSS

Östervärns Express AB

Org.nr.: 556636-3155

KONTAKT 

Tel: 040- 22 40 70 

(reservnummer 0708-805 000)

Fax: 040-220077

info@ostervarnsexpress.se

HITTA OSS

Stenyxegatan 34

21376 Malmö

Hitta oss på Google Map