Transportförsäkringar

Flytt och transportföretag som utför bohagsflytt
För en säker transport när du flyttar.

Som transportföretag i Malmö hjälper vi dig med vår professionella service och engagemang för en bra, trygg och säker flytt. Vi har stor erfarenhet av transport och flytt, men vill att du ska känna dig trygg med oss. Nedan informerar vi dig vad för avtal som tillämpas gällande bohagsflytt när du anlitar oss som transportföretag i Malmö.

Kontakta oss

 

Transportförsäkring

När du anlitar oss för transport som transportföretag och flyttfirma, tillämpar vi Bohag 2010, Allmänna bestämmelser för bohagsflyttning som fastställts efter överenskommelse mellan Sveriges Åkeriföretag (SÅ) och Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF) samt Konsumentverket. Enligt bestämmelserna är vi ansvariga för hela uppdraget även om någon annan, på vårt uppdrag, genomför hela eller delar av flyttuppdraget.

Som transportföretag ger vi er ett skriftligt avtal där pris och arbetets omfattning beskrivs. Du får en kopia på avtalet innan arbetet påbörjas. Vi tar tillvara dina intressen genom att utföra uppdraget på ett fackmannamässigt sätt och vårda flyttgodset och annan egendom. Vi ersätter skador och förluster. Däremot tar vi inte hänsyn till affektionsvärdet.

Vi ger klara besked om vilka begränsningar som gäller vid transport, till exempel vilka saker som inte ingår i uppdraget. För dig som flyttar gäller det att upplysa oss om sådant som har betydelse för att uppdraget ska kunna utföras på ett så bra sätt som möjligt.

 

Transport vid avbeställning

Om vi under arbetets gång behöver göra saker som inte ingår i avtalet berättar vi det för dig och frågar om du vill ha arbetet utfört. Du har möjlighet att avbeställa flyttjänsten kostnadsfritt fram till 15 dagar före flytten. Avbeställer du senare finns en fastställd nivå för hur mycket du ska betala. Om du avbeställer på grund av sjukdom (styrkt med läkarintyg) blir du inte ersättningsskyldig.

Transport vid kontorsflytt

Om någon skada sker under flytten gäller det att få ny kontorsutrustning på plats så snabbt som möjligt. Våra kontakter med försäkringsbolaget garanterar dig snabb hjälp i dessa frågor. Vi har heltäckande försäkring upp till 10 000 000 sek. Vid behov hjälper vi dig även med en tilläggsförsäkring. I övrigt gäller samma bestämmelser som Bohag 2010, se de allmänna bestämmelserna i detalj nedan.

För mer information om kontorsflytt är ni välkomma att kontakta oss här.