Goda råd inför bohagsflyttning

Här följer några goda råd till dig för att din flyttning av bohag från din lägenhet eller villa så effektiv och smärtfri som möjligt.

Tänk på att:

 1. Att köpa bubbelplast och hyra eller köpa flyttkartonger från Östervärns Express i god tid.
 2. Att beställa flyttstädning i god tid.
 3. Att om hiss finns tillgänglig informera andra boende i samma trappuppgång att hissen kommer att användas av Östervärns Express under flyttdagen. Man bör också kontakta fastighetsägaren för snabb hjälp vid oförutsedda händelser under flyttdagen.
 4. Att informera Östervärns Express om eventuella inventarier som INTE skall medfölja till den nya adressen.
 5. Att ta i mot ett gott råd, när du packar ställ flyttkartongen du packar i ovanpå två andra flyttkartonger så får du lagom arbetshöjd när du stoppar i flyttgodset.
 6. Att alla elanslutna maskiner, TV apparater och datorer är frånkopplade.
 7. Att placera oömt flyttgods såsom böcker och metall i botten på flyttlådan och att glas, porslin och andra ömtåliga saker placeras ovanpå.
 8. Att inte fylla flyttkartongerna så de blir svåra att hantera, cirka 30 kilo är lagom.
 9. Att skriva utanpå flyttkartongerna tydligt vad de innehåller. Det underlättar för alla inte minst för dig själv när det är tid för uppackning.
 10. Att ställa flyttkartongerna 3 och 3 ovanpå varandra för att göra lastning och lossning lättare.
 11. Att skydda ömtåligt gods såsom tavlor och värdefulla möbler med bubbelplast.
 12. Att du själv tar hand om och är ansvarig för värdesaker, smycken och kontanter.
 13. Att undvika placering av möbler och annat flyttgods i trappor och hallar där vår personal skall bära ert bohag.
 14. Att trädgårdsredskap, gräsklippare och andra maskiner är väl rengjorda och tömda på eventuellt drivmedel.
 15. Att eventuell skada eller förlust i samband med flyttningen anmäls till vår flyttmästare på plats eller till vårt kontor omgående.
 16. Att tala om för Östervärns Express om det finns flyttgods som är värt mer än ett halvt basbelopp. VIKTIGT!