Historia

2003 togs Östervärns Express över av Rune Bokander efter Bertil Nilsson. Firmans historia – hela tiden under samma namn – sträcker sig nu mer än hundra år tillbaka. Varumärket är både välkänt och har ett gott rykte, vilket förpliktigar.

​Östervärns Express AB startade på någon gång på 1890-talet. Som namnet antyder låg firman på Östervärn i Malmö där Nobelvägen möter Hornsgatan.

På Östervärns tågstation behövde resenärerna hjälp med sitt bagage som på den tiden ofta var mer otympligt och svårhanterligt.

Även lokala företag behövde hjälp med transporter till och från tågen. Då använde man sig av häst och vagn eller springschasar på cykel.

​Nästa steg i utvecklingen var flakmopeder och mindre lastbilar. Nu hade firman vuxit ur sina gamla lokaler och flyttade till Rörsjögatan och senare till Gyllenpalmsgatan.​

Som mest hade företaget elva flakmopeder men de såldes så småningom till Värnhems Express. På 60-talet satsade Östervärns Express på radiokommunikation, en teknik som då var ny. Nymodigheten blev till stor hjälp i transportbranschen eftersom bilarna inte behövde återvända till kontoret mellan uppdragen.

Förtaget skaffade också större lastbilar och fick därmed tillgång till en annan kundkrets. I samma veva gick flytten till den nuvarande adressen i Fosie Industriby.

​Östervärns Express är kända för sin gedigna yrkeskunskap och serviceanda.