Goda råd vid kontorsflyttning

Här följer några goda råd för att göra din flyttning av kontorets/företagets inventarier så effektiv och smärtfri som möjligt.

Tänk på:

 1. Att köpa bubbelplast och hyra eller köpa flyttkartonger från Östervärns Express i god tid.
 2. Att om hiss finns tillgänglig informera andra boende och företag i samma trappuppgång att
 3. hissen kommer att användas av Östervärns Express under flyttdagen. Man bör också kontakta fastighetsägaren för snabb hjälp vid oförutsedda händelser under flyttdagen.
 4. Att Östervärns Express får tillgång till nycklar för alla utrymme där flyttgods finns.
 5. Att någon från Ert företag ansvarar och är tillgänglig för att larm och dörrlås sköts på
 6. Ett korrekt sätt.
 7. Att uppfart och plats för parkering är fria och tillgängliga för våra fordon.
 8. Att om fasta installationer såsom el och vatten behöver urkopplas respektive inkopplas skall detta göras av fackman.
 9. Att alla höj och sänkbara skrivbord skall vara på lägsta nivå vid urkoppling och märkta hur/var de skall lämnas på det
 10. Att alla datorer och andra maskiner har kopplats ur och är strömlösa.
 11. Att informera om eventuella inventarier som ej skall flyttas.
 12. Att i god tid beställa våra möbelmontörer för demontering/montering av fasta hyllor, skåp och större inventarier som är för stora för att bäras genom dörrar i hissar, trappuppgångar och till Ert företag.
 13. Att undvika plasering av möbler och flyttkartonger i trappuppgångar, hallar och andra utrymme där vår personal skall bära Ert flyttgods.
 14. Att beställa flyttstädning i god tid.
 15. Att eventuell skada eller förlust i samband med flyttningen anmäls vår flyttmästare på plats eller till vårt kontor omgående.​

För en effektiv och säker flyttning.

Tänk på att:

 1. Att all information och ritningar angående flyttningen lämnas till ansvarig flyttmästare senast vid vår ankomst till lastplatsen.
 2. Att ha en ritning över var på mottagarplatsen flyttgodset skall plaseras. Om det är olika våningar gärna en för varje våning.
 3. Att själv ansvara för att värdepapper och konfidentiella handlingar ej kommer bort under flyttningen.
 4. Att själv kontrollera att allt och rätt flyttgods är lastat innan bilen lämnar platsen.​